Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Katedry Bankowości UMCS

 
Rejestracja uczestnika
XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
RYNEK FINANSOWY
6-8 czerwca 2016, Zamość


 

Tytuł/stopień naukowy

Imię 

Nazwisko

Uczelnia

Wydział

Instytut

Katedra

Zakład

Adres uczelni

Kod pocztowy

Miasto

Państwo

Telefon kontaktowy
Faks
Email
Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż powyżej)
Kod pocztowy
Miasto
Państwo
Proponowany tytuł artykułu 

Opłata konferencyjna

Dane do faktury

Nazwa instytucji 
lub imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Państwo
NIP
Uwagi

Tutaj możesz przekazać nam 
dodatkowe informacje lub sugestie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wydział Ekonomiczny UMCS oświadcza, że podane przez Panią (Pana) dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją konferencji. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) Wydział Ekonomiczny UMCS zobowiązuje się do niewykorzystywania Państwa danych w innym, niż powyższy, celu. Przypominamy, że mają Państwo prawo wglądu do zgromadzonych przez nas danych oraz do ich poprawiania.

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017