Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

6-8 czerwca 2016, ARTIS HOTEL & SPA, Zamość

 

Konferencja objęta patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

 

SPONSORZY KONFERENCJI

  

 

Do pobrania: Szczegółowy (zaktualizowany) program konferencji i wystąpień (pdf)

 

     Miejsce konferencji  

 

W 2016 roku konferencja odbędzie się w Zamościu, w ARTIS HOTEL & SPA (Sitaniec 1).

 

     Organizatorzy konferencji  

 

Katedra Bankowości UMCS
Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych UMCS
Zakład Rynków Finansowych UMCS
Zakład Ubezpieczeń UMCS

 

     O konferencji  

Rynek finansowy na przestrzeni ostatnich lat podlegał silnym zmianom. To kryzys finansowy po raz kolejny doprowadził do przewartościowania szeregu rozwiązań na nim występujących i zmiany nastawienia do instytucji finansowych. Pojawiła się nowa fala regulacji ostrożnościowych o charakterze makro- i mikroekonomicznym, powstały instytucje integrujące nadzór finansowy w układzie sektorowym i transgranicznym. Polityka pieniężna banku centralnego stanęła przed nowymi wyzwaniami w zakresie oddziaływania na wzrost gospodarczy. Banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe zmuszone zostały do opracowania nowych strategii dostosowujących ich funkcjonowanie do zmienionej sytuacji. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zaczynają silniej formułować swoje wymagania wobec pośredników finansowych oczekując zmiany relacji w procesie zaspokajania potrzeb. Tym i innym otwartym problemom pragniemy poświęcić wystąpienia autorów referatów i dyskusję w ramach XVI Konferencji Naukowej Rynek finansowy

Celem konferencji będzie przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i konfrontacja poglądów w zakresie problematyki stanu i kierunków rozwoju rynku finansowego, działających na nim instytucji, ich strategii oraz stosowanych instrumentów.

Obszary tematyczne konferencji:

1) Sfera regulacyjna rynku finansowego: instytucje, regulacje, polityka.
2) Sfera operacyjna: banki, zakłady ubezpieczeń, strategie, produkty i usługi.
3) Przedsiębiorstwa i ich otoczenie: zarządzanie finansami, instrumenty finansowe, instytucje wsparcia.
4) Gospodarstwa domowe: zachowania rynkowe, finanse osobiste.
 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. Jerzy Węcławski (przewodniczący)
dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS
prof. dr hab. Leszek Dziawgo
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
prof. dr hab. Janina Harasim
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw. UMCS
prof. dr hab. Monika Marcinkowska
 

     Ramowy kalendarz konferencji  

 

26 listopada 2015 Uruchomienie rejestracji uczestników
15 maja 2016 Zakończenie przyjmowania rejestracji i wpłat uczestników
1 czerwca 2016 Zakończenie przyjmowania streszczeń i artykułów
6-8 czerwca 2016 Obrady konferencji (poniedziałek-środa)
   

 

6 czerwca 2016 (poniedziałek)
 
Przyjazd uczestników do Zamościa, zakwaterowanie w ARTIS HOTEL & SPA (Sitaniec 1) od godziny 15:00. Dla osób przyjeżdżających w tym dniu przewidziana jest kolacja w formie grilla o godz. 18:30.
   

 

7 czerwca 2016 (wtorek)
 

07:30-09:00

Śniadanie

09:00-09:15

Otwarcie obrad konferencji
09:15-10:30 I. Sesja plenarna
10:45-12:30 Sesje równoległe:
II. Ubezpieczenia 1
III. Bankowość
12:30-12:45 Przerwa kawowa
12:45-13:45 IV. Ubezpieczenia 2
13:30-14:30 Obiad
15:15-19:15 Wycieczka
20:00 Uroczysta kolacja
   
  8 czerwca 2016 (środa)
 

07:30-09:00

Śniadanie

09:30-11:30

Sesje równoległe:
V. Finanse przedsiębiorstw
VI. Rynek kapitałowy
VII. Sesja studencka
11:30-11:45 Dyskusja podsumowująca i zamknięcie obrad
12:00-13:30 Obiad
około 14:00 Zakończenie konferencji
   
DO POBRANIA

Szczegółowy (zaktualizowany) program konferencji i wystąpień (pdf) (

 

     Opłaty konferencyjne  

Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od wyboru opcji udziału (dostępnej podczas rejestracji na konferencję) i wynosi:

  • 1.500 zł przy wyborze opcji z udziałem w konferencji i zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym,

  • 1.300 zł przy wyborze opcji z udziałem w konferencji i zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym,

  • 800 zł przy wyborze opcji publikacji artykułu bez udziału w konferencji.

Opłaty konferencyjne należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy do dnia 31 marca 2016 roku z dopiskiem "RF2016" i wskazaniem osób, za które dokonywana jest opłata:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

14 1140 1094 0000 2905 1600 1132

mBank S.A. O/Lublin
ul. Krakowskiej Przedmieście 6
20-002 Lublin

 

     Publikacja  

 

Artykuły konferencyjne należy przesyłać przez stronę Wydawnictwa UMCS (http://oeconomia.annales.umcs.pl), tam też znajdują się wymogi redakcyjne dla artykułów. Pozytywnie zrecenzowane artykuły nadesłane na konferencję RYNEK FINANSOWY 2016 zostaną opublikowane w ANNALES UMCS, Sekcja H Oeconomia do końca 2016 roku (11 punktów wg listy MNSiW 2015) lub w publikacji monograficznej. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku negatywnej recenzji opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

 

 

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017