Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

O KONFERENCJI


Ostatnie lata dla współczesnej globalnej gospodarki to okres funkcjonowania w nowych warunkach, wyznaczających szereg szans i zagrożeń, prezentujących zarówno ogromne możliwości, jak i znaczące wyzwania. Zmiany, jakie zachodzą w nowej elastycznej, otwartej i wyposażonej w mechanizmy autoadaptacji gospodarki wydają się nabierać coraz większego tempa i kształtować nowy globalny porządek. Światowa nierównowaga finansowa, wizja niestabilności energetycznej, demograficznej i politycznej nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie rynku finansowego, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Trwałe mechanizmy transmisji impulsów pomiędzy gospodarkami mogą powodować istotne zwiększenie ryzyka dla globalnego systemu finansowego, przyjmując charakter kryzysów transgranicznych. Obserwowane ostatnio perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych pokazały dobitnie, że mechanizm rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego ma charakter ponadnarodowy i transsektorowy.

Takie warunki funkcjonowania sfery finansowej wymagają odpowiednio skonstruowanego skutecznego mechanizmu nadzoru i bezpieczeństwa finansowego, często bowiem skutki kryzysu pojawiają się w oderwaniu od miejsca jego genezy. Powstaje zatem otwarte i bardzo aktualne pytanie o kształt elastycznej i formalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, która pozwoliła na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej, bądź w wymiarze światowym kontrolować ryzyko systemu finansowego i jego segmentów. Z drugiej strony, pojawienie się większego ryzyka to także okazja do nieprzeciętnych dochodów i zyskownych inwestycji, możliwości tworzenia zupełnie nowych lub lepiej konstruowanych instrumentów finansowych czy rozwiązań regulacyjnych, które będą w lepszym stopniu odpowiadać uczestnikom systemu finansowego i podmiotom sfery realnej.

Patrząc z dwóch wskazanych powyżej perspektyw – zagrożeń i szans, jakie kreuje współczesny system finansowy – warto postawić pytania o warunki jego funkcjonowania i perspektywy koniecznych zmian, jakich wymaga w warunkach globalnej destabilizacji. Zagadnieniom tym poświęcona będzie problematyka planowanej konferencji naukowej.

Celem naukowym konferencji będzie przedstawienie wyników badań i podjęcie dyskusji w zakresie następujących kluczowych kwestii związanych z rozwojem polskiego rynku finansowego, zwłaszcza w kontekście rosnącej zmienności, awersji do ryzyka i zjawisk recesyjnych w sferze realnej:

  1. rynek finansowy a sfera realna,

  2. kierunki rozwoju rynku finansowego,

  3. strategie i instrumenty rynku finansowego.

Ważnym celem dodatkowym konferencji będzie integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką finansów, służąca wymianie informacji i doświadczeń w organizacji i prowadzeniu badań, inspiracji do podejmowania wspólnych zadań badawczych i koordynacji ich kierunków.


RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI


prof. dr hab. Jerzy Węcławski (przewodniczący)
prof. dr hab. Leszek Dziawgo
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
prof. dr hab. Piotr Karpuś
prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
 

MIEJSCE KONFERENCJI


 

Uczestników konferencji zapraszamy do SPA Nałęczów, w obiektach którego odbywać się będą obrady konferencji i gdzie przewidziane jest zakwaterowanie dla wszystkich uczestników. Usytuowane w zaciszu wiekowego parku obiekty Termy Pałacowe i Atrium stanowią szerokie możliwości połączenia pracy w salach konferencyjnych z wyjątkowym relaksem i wypoczynkiem. Po godzinach intensywnej pracy z przyjemnością wszyscy skorzystają z zabiegów hydroterapii i oddadzą się w ręce specjalistów, którzy rozluźnią napięte mięśnie i pozwolą zapomnieć o zmęczeniu. Woda w basenie orzeźwi ciało a sauna i turecka łaźnia usuną toksyny... 

 

 

 

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017