Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

Konferencje naukowe RYNEK FINANSOWY (2000-2015)


Od 2000 roku Katedra Bankowości jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych funkcjonowaniu rynków finansowych. Konferencje stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji pomiędzy przedstawicielami najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktykami życia gospodarczego. Od 2002 roku, konferencje organizowane przez Katedrę Bankowości odbywają się pod wspólnym tytułem "Rynek Finansowy". W konferencjach każdego roku bierze udział około 100 osób.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Konferencji Naukowej z cyklu "Rynek Finansowy", która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2016 roku w Zamościu.

 

 

 

Do tej pory odbyły się następujące konferencje z cyklu "Rynek finansowy":

I Konferencja naukowa
Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw

Kazimierz Dolny, 11-12 IX 2000

II Konferencja naukowa
Rozwój rynku finansowego w Polsce

Kazimierz Dolny, 10-11 IX 2001

III Konferencja naukowa
Rynek finansowy - instytucje, narzędzia, strategie I

Kazimierz Dolny, 22-24 IX 2002

IV Konferencja naukowa
Rynek finansowy - instytucje, narzędzia, strategie II
Kazimierz Dolny, 14-16 IX 2003
V Konferencja naukowa
Rynek finansowy - szanse i zagrożenia rozwoju
Zamość, 6-9 VI 2004
VI Konferencja naukowa
Rynek finansowy - polskie doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej

Zamość, 5-8 V 2005
VII Konferencja naukowa
Rynek finansowy a wzrost gospodarczy

Kazimierz Dolny, 3-5 VI 2007
VIII Konferencja naukowa
Rynek finansowy - inspiracje z integracji europejskiej

Nałęczów, 8-10 VI 2008
IX Konferencja naukowa
Rynek finansowy w erze zawirowań

Nałęczów, 7-9 VI 2009
X Konferencja naukowa
Rynek finansowy - nowe perspektywy

Nałęczów, 13-16 VI 2010
XI Konferencja naukowa
Rynek finansowy - konkurencyjność, efektywność, wyzwania
Nałęczów, 5-7 VI 2011
XII Konferencja naukowa
Rynek finansowy

Nałęczów, 27-29 V 2012
XIII Konferencja naukowa
Rynek finansowy

Zamość, 9-11 VI 2013
XIV Konferencja naukowa
Rynek finansowy

Kazimierz Dolny, 9-11 VI 2014
XV Konferencja naukowa
Rynek finansowy

Nałeczów, 8-10 VI 2015

Konferencja Katedr Finansowych po raz pierwszy w Lublinie (2006)


W dniach 13-15 września 2006 r. Wydział Ekonomiczny UMCS miał zaszczyt gościć ponad 300 uczestników Konferencji Katedr Finansowych „Instytucje, instrumenty i strategie w dobie integracji gospodarczej”. Organizacja tej prestiżowej konferencji, która od kilkudziesięciu lat jest największym w Polsce corocznym spotkaniem naukowców i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianych finansów, przypadła Zakładowi Bankowości (obecnie działającemu jako Katedry Bankowości), kierowanemu przez prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego oraz Zakładowi Finansów, kierowanemu przez prof. dr hab. Alicję Pomorską. Tym samym, po raz pierwszy do grona dotychczasowych organizatorów, jakimi byli Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dołączył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Obrady konferencji odbywały się w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie (fot. M. Caban)

 

Takie wyróżnienie zobowiązuje, więc prace zespołów przygotowujących konferencję trwały ponad rok, aby zakończyć się spotkaniem wysoko ocenionym przez jego uczestników zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Obrady konferencji odbywały się w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie i rozpoczęły się od sesji plenarnej, podczas której swoją obecnością zaszczycili uczestników konferencji JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński oraz prof. dr hab. Teresa Lubińska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pani Minister przedstawiła obecnym założenia i stan prac nad planowanymi zmianami w zasadach planowania budżetowego, jakie prowadzone są przez obecny rząd. Jednocześnie zachęciła uczestników konferencji do konsultacji promowanych zmian i przesyłanie uwag dotyczących przestawionych rozwiązań. W dalszej części obrad plenarnych przedstawione zostały referaty prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi (AE Wrocław), na temat stanu badań i osiągnięć współczesnych finansów oraz prof. dr hab. Stanisława Owsiaka (AE Kraków) i prof. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak (Uniwersytet Łódzki), dotyczące problemów polityki fiskalnej w obecnej sytuacji gospodarczej Polski oraz perspektyw przystąpienia Polski do Unii Monetarnej. Sesję plenarną zakończyło bardzo interesujące wystąpienie dyrektora Mariusza Zygierewicza, przedstawiciela Związku Banków Polskich, który odniósł się do aktualnych problemów polskiej bankowości, a zwłaszcza dyskusji dotyczącej kosztów usług bankowych i niezależności banku centralnego.

 

Podczas przerwy w obradach. Prof. dr hab. Teresa Lubińska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa RM (fot. UMCS)

 

Drugiego dnia konferencji odbyło się pięć równoległych tematycznych sesji panelowych, poświęconych problematyce bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynków finansowych i ubezpieczeń. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji mieli możliwość zaprezentowania łącznie ponad 50 interesujących referatów i wymiany poglądów w interesującej ich problematyce. Ramy czasowe konferencji nie pozwoliły na przedstawienie wszystkich – prawie trzystu – nadesłanych referatów. Wszystkie one zostały opublikowane w 5-tomowej recenzowanej publikacji konferencyjnej.

Tradycyjnym elementem konferencji katedr finansowych są zabrania kierowników katedr, biorących udział w obradach. Nie inaczej było i tym razem. W zaciszu eleganckiej sali konferencyjnej Grand Hotelu Lublinianka, dyskutowane były najważniejsze bieżące problemy organizacyjne i naukowo-dydaktyczne dotyczące proponowanych zmian w programach nauczania na kierunkach finansowych. Efektem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec proponowanych ministerialnych zmian dla organizacji nauczania na kierunku „Finanse i Bankowość”. Podczas obrad konferencji odbyło się także walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, którego jednym z założycieli i Wiceprezesem jest prof. dr hab. Jerzy Węcławski. Konferencję zamknęła podsumowująca sesja plenarna.

 

Uczestnicy konferencji podczas jednej z trzech zorganizowanych wycieczek - zwiedzanie Starego Miasta i Zamku Lubelskiego (fot. J. Świderska)

 

Niezależnie od formalnej i merytorycznej strony konferencji, uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z atrakcjami turystycznymi Lublina i okolic. Podczas jednej z trzech zorganizowanych wycieczek uczestnicy mogli zapoznać się z urokami i zabytkami lubelskiego Starego Miasta, Zamku Lubelskiego, a zwłaszcza Kaplicy Zamkowej. Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkała się możliwość zwiedzenia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Socrealizmu, a także wizyta w Browarze Perła S.A., podczas której uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z procesem technologicznym produkcji piwa. Szczególnie męska część uczestników wysoko oceniła ten punkt programu. Obradom i wycieczkom towarzyszyły uroczyste kolacje, które miały miejsce w podziemiach Centrum Kultury „Hades”.

 

Uczestnicy wycieczki do Browaru Perła S.A.  (fot. M. Kicia)

 

Rozmowy kuluarowe z uczestnikami konferencji oraz informacje zwrotne zawarte w ankietach oceniających pozwalają sądzić, że zorganizowana przez lubelskie środowisko akademickie konferencja odniosła sukces. W sukcesie tym mieli swój udział także partnerzy konferencji, którym po raz kolejny składamy serdeczne podziękowania. Byli nimi: PZU Życie S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A. i Fundacja BRE Banku, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Żagiel S.A., Perła Browary Lubelskie S.A., Polmos Lublin S.A., Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, PGF Cefarm S.A., Citibank S.A. oraz Orbis S.A. Patronat medialny nad konferencją objęła Gazeta w Lublinie.

 

Efektem konferencji była 5-tomowa publikacja wydana przez Wydawnictwo UMCS

 

Tekst nt. konferencji katedr finansowych ukazał się w Wiadomościach Uniwersyteckich UMCS, nr 10/2006.

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017