Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie
Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu
Redakcja: Mariusz Kicia, Anna Korzeniowska
Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009, stron 168
ISBN 978-83-227-3058-4
Rynek finansowy w erze zawirowań
Redakcja: Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski
Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009, stron 800
ISBN 978-83-227-3057-7
Outsourcing w bankach komercyjnych
Autor: Anna Korzeniowska
Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2009, stron 215.
ISBN 978-83-7641-159-0
Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
Autor: Wojciech Misterek
Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2009, stron 176
ISBN 978-83-7251-995-5
Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP
Autor: Joanna Świderska
Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008, stron 320
ISBN 978-83-7251-929-0
Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej
Redakcja naukowa: Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, stron 696
ISBN 978-83-227-2885-7
Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP
Autor: Jacek Czarecki
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, stron 185
ISBN 978-83-01-15043-3
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego
Redakcja naukowa: Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski
Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Wypych
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
ISBN 978-83-227-2740-9
Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim
Redakcja naukowa: Jerzy Węcławski, Mariusz Kicia
Recenzent: prof. dr hab. Beata Filipiak
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
ISBN 978-83-227-2721-8
Bankowość
Redakcja naukowa: Jerzy Węcławski
Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
ISBN 83-227-2560-4

Zjazd Katedr Finansowych
Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Tom 1 z 5

Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju
t. I. Instrumenty i strategie rynku finansowego
Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego
Recenzent: prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
ISBN 83-227-2366-0

 

Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju
t. II. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji
Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego
Recenzent: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
ISBN 83-227-2366-0
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t. I i II
Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego
Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
ISBN 83-227-2473-X

 

Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego
Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego
Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004
ISBN 83-227-2246-X

 

Rynek finansowy - instytucje, strategie, instrumenty
Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego
Recenzent: prof. zw. dr hab. Wiesław Pluta
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
ISBN 83-227-2092-0

Rozwój rynku finansowego w Polsce
Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 10-11 IX 2001
Redakcja: Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
prof. zw. dr hab. Wiesław Pluta
prof. dr hab. Jerzy Różański
prof. dr hab. Andrzej Szopa
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001
ISBN 83-227-1786-5

Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw
Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 10-11 IX 2000
Redakcja: Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Bałtowski
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000
ISBN 83-227-1620-6

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017