Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

dr Anna Korzeniowska

adiunkt w Katedrze Bankowości

 

Zainteresowania naukowe:

 • outsourcingu w działalności bankowej

 • instrumenty finansowania działalności gospodarczej

 • efektywność działalności bankowej

 • makroekonomia

Najważniejsze publikacje

 1. Anna Korzeniowska, Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin, Warszawa, 2009.

 2. M.Kicia, A.Korzeniowska (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wyd. UMCS, Lublin 2009.

 3. 8. Anna Korzeniowska, Atrakcyjność lokalizacji offshoringu w Polsce, w: P.Karpuś, J.Węcławski (red.) Rynek finansowy w erze zawirowań, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss.645-651.

 4. Anna Korzeniowska, Wybrane problemy stosowania outsourcingu przez banki, w: K. Brzozowska, S. Flejterski (red.) Finanse 2009 - Teoria i praktyka – Bankowość,  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 548 Ekonomiczne Problemy usług nr 38, Szczecin 2009, 314-320.

 5. Anna Korzeniowska, Klasyfikacje outsourcingu,  Annales UMCS S.H, 2009, XLIII, s. 277-285.

 6. Anna Korzeniowska, Ryzyko stosowania outsourcingu i sposoby jego ograniczania w opinii przedstawicieli banków komercyjnych w Polsce, w: L.Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wyd. naukowe UMK, Toruń 2008, s. 267-276.

 7. Anna Korzeniowska, Technologia i organizacja pracy w banku jako czynniki określające stosowanie outsourcingu, w: (red.) P. Kapuś, J. Węcławski, Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS 2007, s.465-470.

 8. Anna Korzeniowska,  Przyczyny stosowania outsourcingu przez banki w Polsce,  w: (red.) M. Marcinkowska, S. Wieteska, Harmonizacja bakowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin 2007, s. 511-519.

 9. Anna Korzeniowska, Postrzeganie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim przez banki oraz władze samorządowe, w: (red.) J. Węcławski, M. Kicia, Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS 2007, s. 118-129.

 10. Anna Korzeniowska, Ograniczanie ryzyka stosowania outsourcingu w działalności bankowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy 69, Warszawa 2006, s. 11-17.

 

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017