Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie

dr Robert Zajkowski

adiunkt w Katedrze Bankowości

Zainteresowania naukowe:

 • instrumenty finansujące

 • zarządzanie bankami i instytucjami kredytowymi

 • ekonomia menedżerska i techniki menedżerskie w zarządzaniu finansami

Najważniejsze publikacje

 1. Założenia wstępne rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, red. E. Nowak, M. Urbanek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

 2. Prognozowanie przez analogię, [w:] Prognozowanie gospodarcze. Modele, metody, zastosowani, przykłady., red. E Nowak, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 1998.

 3. Planowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Informacyjne wspomaganie controllingu, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.

 4. Rachunek funduszu gwarancyjnego jako instrument minimalizacji ryzyka operacyjnego banku we współpracy z pośrednikiem finansowym, [w:] Materiały konferencyjne na Zjazd Katedr rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.

 5. Faktoring jako narzędzie sterowania należnościami przedsiębiorstwa, Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie, nr 1/1999.

 6. Budżetowanie sprzedaży produktów o charakterystyce sezonowej, [w:] Rachunkowość a controlling. Budżetowanie przychodów i kosztów, red. A. Kardasz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.

 7. Kalkulacja wysokości transz przy faktoringu zaliczkowym, Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie, nr 3/1999.

 8. Analiza sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Zastosowanie metod statystycznych, [w:] Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.

 9. Powiązania funkcjonalne na rynku pośrednictwa w udzielaniu konsumpcyjnych kredytów bankowych oraz zasadność jego funkcjonowania w najbliższej przyszłości, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1034. Rachunkowość a controlling, red naukowy Edward Nowak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004.

 10. Organizacja rynku systemów ratalnych, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007 r.

 11. Mapy percepcji jako instrumenty syntezujące wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych, [w:] Materiały konferencyjne z VI Konferencji Naukowej KONSUMENT - PRZEDSIĘBIORSTWO - RYNEK, Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, OLSZTYN 6 - 8 września 2007 r.

 12. Czarecki J., Zajkowski R., Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, Lubelskie Forum Pracodawców, Lublin 2007.

 13. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako forma mikroaktywności gospodarczej środowiska naukowego, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2008, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 492, Szczecin 2008

 14. Outsourcing wybranych usług w mikro i małych przedsiębiorstwach z województwa lubelskiego, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 15. Czarecki J., Zajkowski R., Pojęcie elastyczne formy zatrudnienia w opinii przedsiębiorców z województwa lubelskiego, [w:] Annales Sectio H Oeconomia, red. U. Wich. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 16. Outsourcing wybranych usług marketingowych w mikro i małych przedsiębiorstwach, [w:] Czynnik Ludzki w marketingu, red. A. Rudzewicz, J. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008

 17. Ośrodki Tworzenia Efektywności Na Rynku Systemów Ratalnych, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. E. Nowak, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008

 18. Dystrybucja produktów kredytowych przez sieci sprzedaży ratalnej, [w:] Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008

 19. Składowe kosztów zadłużenia a ustawa o kredycie konsumenckim, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

 20. Sprzedaż wiązana produktów finansowych a ustawa o kredycie konsumenckim, [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, red. K. Brzozowska, S. Flejterski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Szczecin 2009

 

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017