Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22


Witamy w serwisie internetowym Zakładu Bankowości Uniwersytetu Marii Curie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie www.umcs.lublin.pl 
Wydział Ekonomiczny UMCS www.ekonomia.umcs.lublin.pl 
Narodowy Bank Polski www.nbp.pl 
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie www.gpw.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych www.kdpw.com.pl
Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych www.knuife.gov.pl
Sejm RP www.sejm.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
Serwis finansowy Bankier.pl www.bankier.pl
Serwis finansowy Money.pl www.money.pl
Europejski Bank Centralny www.ecb.eu
System Rezerwy Federalnej USA www.federalreserve.gov
Bank Światowy www.worldbank.org 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy www.imf.org
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju www.ebrd.org
Bank Rozrachunków Międzynarodowych i Komitet Bazylejski www.bis.org

WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017