Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2017, 23:22O Katedrze Bankowości

Witamy w serwisie internetowym Katedry Bankowości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Katedra Bankowości wchodzi w skład Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS. Kierownikiem Katedry od 1992 roku jest prof. zw. dr hab. Jerzy Węcławski. W Katedrze Bankowości zatrudnionych jest 7 adunktów ze stopniem doktora i 2 asystentów. W wyniku zmian struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego UMCS, od 1 września 2009 roku Zakład Bankowości został przekształcony w Katedrę. Wcześniej, do 15 lutego 1999 roku funkcjonował zaś jako Zakład Gospodarki Rynkowej. 

Katedra Bankowości prowadzi działalność dydaktyczną i naukową skoncentrowaną wokół problematyki rynku finansowego, a przede wszystkim funkcjonowania sektora bankowego w gospodarce rynkowej. W 2006 roku - jako Zakład Bankowości - był współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji katedr finansowych. Katedra jest także głównym organizatorem cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych "Rynek Finansowy".

Od 1 marca 2014 roku Katedra Bankowości jest bezpośrednim wykonawcą umowy Związku Banków Polskich z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako uczestnikiem systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Więcej informacji o projekcie...

 


Międzynarodowy projekt badawczy pracowników Katedry Bankowości

W latach 2013-2016 prof. dr hab. Jerzy Węcławski i dr Robert Zajkowski z Katedry Bankowości we wspópracy z naukowcami Uniwersytetu w Linz (Austria), prof. Helmutem Persteinerem i dr. Markusem Dickiem zrealizowali projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii - analiza porównawcza. Projekt został zakończony 18 listopada 2016 roku. Efektem projektu było m.in. kilkanaście artykułów naukowych poświęconych funkcjonowaniu przedsiębiorstw rodzinnych, które zostały opublikowane w czasopismach polskich i zagranicznych w USA, Hiszpanii, Austrii, Niemczech i Serbii oraz monografie, które ukazały się w Polsce i Austrii pod redakcją naukową prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego i prof. Helmuta Persteinera: Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych (Wydawnictwo Beck) oraz Finanzierung und Corporate Governance von polonischen Familien-unternehmen (Wydawnictwo Uniwersytetu Johanna Keplera w Linz).

  

 


Konferencja Katedr Finansów w Lublinie, 18-20 września 2017 roku

W 2017 roku Katedra Bankowości ma zaszczyt współorganizować Konferencję Katedr Finansów, której obrady odbywać się będą w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 18-20 września br. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej KKF 2017. W związku z tym, organizowana corocznie od 2000 roku Konferencja Naukowa "Rynek Finansowy" w 2017 roku nie odbędzie się. Już teraz zapraszamy do wzięcia w niej udziału w 2018 roku.

 


Nowe publikacje pracowników Katedry Bankowości

Pod koniec 2016 roku nakładem Wydawnictwa UMCS ukazały się dwie publikacje autorstwa dr Mariusza Kicia (Katedra Bankowości UMCS) i Roberta Pattersona (Kanada, praktyk finansów, wykładowca EMBA WUTBS i WE UMCS, ekspert i trener Banku Światowego), poświęcone zarządzaniu finansami przedsiębiorstw: W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm oraz Capital Where it is Wanted. A Practitionier's Guide to Financial Management. Książki w przystępny i uporządkowany sposób omawiają podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Stanowią jednocześnie wyczerpujące kompendium terminologii fachowej stosowanej w codziennej praktyce gospodarczej. Ich dodatkowym atutem jest polska i angielska wersja językowa, co będzie przydatne zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i pozostałych odbiorców, którzy przygotowują się do egzaminów zawodowych i pracy w międzynarodowym otoczeniu.

  

 


WIG20

EUR/PLN

CHF/PLN

Money.pl

Katedra Bankowości UMCS 2003-2017