O Konferencji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska,
Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz oraz
Akademia Ekonomiczna w Mołdawii
zapraszają do wzięcia udziału w

XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

RYNEK FINANSOWY: INSTYTUCJE I INSTRUMENTY

organizowanej w dniach 3-6 czerwca 2018 roku we Lwowie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianych zagadnień funkcjonowania instytucji, instrumentów i poszczególnych segmentów rynku finansowego. Od 2018 roku chcemy, aby konferencja zyskała i utrzymała status wydarzenia międzynarodowego oraz w jeszcze większym stopniu umożliwiała wymianę poglądów i prezentację badań także w takim aspekcie. Liczymy, że stanie się ona forum dla nawiązywania nowych kontaktów, które zaowocują wartościowymi, międzynarodowymi badaniami naukowymi.

Obszary tematyczne konferencji obejmują poniższe zagadnienia, choć nie są do nich ograniczone:
 • bankowość centralna i polityka pieniężna,
 • nadzór finansowy i stabilność systemów finansowych,
 • rynek kapitałowy,
 • finanse publiczne,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • innowacje finansowe,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • finanse osobiste,
 • finanse behawioralne,
 • rachunkowość,
 • analiza finansowa,
 • audyt finansowy.

 • PATRONAT NAUKOWY

 • Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk,
 • Polskie Stwarzyszenie Finansów i Bankowości,
 • Академія економічних наук України,
 • Академія наук вищої освіти України.

 • PATRONAT HONOROWY

 • Vasyl Pavlyuk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie

 • PUBLIKACJA

  Artykuły nadesłane na konferencję w języku polskim lub angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA (11 punktów wg wykazu czasopism z listy B MNiSW za rok 2016).

  Organizacja

  Poniżej znajduje się informacja o ważnych terminach dla uczestników konferencji oraz jej ramowy program. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz organizacji konferencji będą sukcesywnie uzupełniane. Organizatorzy zastrzegają, że podany ramowy program konferencji może ulec zmianie. Językami konferencji są język angielski, język polski i język ukraiński.

  TERMINY

  Rozpoczęcie rejestracji: styczeń 2018
  Zakończenie rejestracji: 28 lutego 2018
  Termin wnoszenia opłat: 31 marca 2018
  Termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia 2018

  RAMOWY PROGRAM

  3 czerwca 2018, niedziela
  13:00 Wyjazd z Lublina i przejazd do Lwowa (około 5-6 godzin)
  20:00-23:00 Kolacja dla uczestników w hotelu

  4 czerwca 2018, poniedziałek
  Śniadanie w hotelu
  09:00-09:15 Otwarcie konferencji
  09:15-10:45 Obrady plenarne
  10:45-11:15 Przerwa kawowa
  11:15-12:45 Sesje tematyczne (2 lub 3 równolegle)
  12:45-13:00 Przerwa
  13:00-14:30 Sesje tematyczne (2 lub 3 równoległe)
  14:30-16:00 Obiad
  16:30-19:00 Opera Lwowska
  20:00-24:00 Uroczysta kolacja

  5 czerwca 2018, środa
  Śniadanie w hotelu
  09:00-11:00 Obrady plenarne
  11:00-11:15 Zamknięcie konferencji
  12:00-19:00 Zwiedzanie Lwowa (obiad planowany ok. 14:00)
  20:00-24:00 Kolacja regionalna

  6 czerwca 2018, czwartek
  Śniadanie w hotelu
  9:00 Wyjazd ze Lwowa i przejazd do Lublina (około 5-6 godzin)

  KOMITET NAUKOWY

  Przewodniczący Komitetu:
  prof. dr hab. Ihor Alieksieiev, Politechnika Lwowska, Ukraina
  prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Członkowie Komitetu:
  prof. dr hab. Natalia Czuhraj, Prorektor ds. nauki, Politechnika Lwowska, Ukraina
  prof. dr hab. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
  prof. dr hab. Igor Jaremko, Politechnika Lwowska, Ukraina
  Prof. dr hab. Oleg Kuzmin, Politechnika Lwowska, Ukraina
  prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
  Prof. dr hab. Sergiy Ohrimenko, Akademia Ekonomiczna w Mołdawii
  Prof. Dr. Helmut Persteiner, Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz, Austria
  dr hab., prof. nadzw. Henryk Ronek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
  prof. dr Anatolij Zagorodnyi, Politechnika Lwowska, Ukraina

  Sekretarz Komitetu:
  dr Mariusz Kicia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  MIEJSCE OBRAD

  Obrady konferencji będą odbywać się w Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska", przy ul. Stepana Bandery 12 we Lwowie.

  Opłaty  Opłata konferencyjna z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym wynosi 1800 zł, zaś przy zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym wynosi 1600 zł. Nie przewidujemy możliwości wniesienia opłaty za samą publikację, bez udziału w obradach konferencji. Opłata konferencyjna obejmuje:

 • przejazd autokarem na trasie Lublin–Lwów–Lublin,
 • wyżywienie (3 śniadania w hotelu, 2 obiady, 3 kolacje),
 • uczestnictwo w obradach i materiały konferencyjne,
 • publikację,
 • zwiedzanie Lwowa,
 • 3 noclegi.

 • UWAGA! Zwracamy uwagę, że konferencja odbywa się poza Unią Europejską i strefą Schengen, a warunkiem koniecznym uzyskania wizy i wjazdu na teren Ukrainy jest posiadanie paszportu ważnego przynajmniej 6 miesięcy od dnia planowanego wyjazdu z Ukrainy.

  Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) o numerze 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132, prowadzony przez mBank S.A. O/Lublin (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin). W tytule przelewu prosimy o dopisek RF2018 oraz wskazanie osób, których dotyczy opłata.

  Przed wniesieniem opłaty należy zarejestrować się w systemie konferencyjnym - możliwość rejestracji na konferencję zostanie udostępniona w styczniu 2018 roku.

  kilka

  państw

  kilkanaście

  obszarów tematycznych

  dziesiątki

  ośrodków naukowych

  setki

  możliwości


  Kontakt

  We wszystkich sprawach związanych z organizacją Konferencji prosimy o kontakt mailowy z zespołem organizacyjnym lub na ogólny adres bankowosc@umcs.lublin.pl.

  dr Wojciech Misterek
  Katedra Bankowości

  przewodniczący zespołu organizacyjnego

  dr Mariusz Kicia
  Katedra Bankowości UMCS

  sekretarz konferencji, strona internetowa, rejestracja, kontakt z uczestnikami

  dr Robert Zajkowski
  Katedra Bankowości UMCS

  opłaty, faktury, rozliczenia

  dr Anna Korzeniowska
  Katedra Bankowości UMCS

  publikacja

  Prześlij wiadomość

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Ekonomiczny

  Katedra Bankowości